Milí zákazníci,
Od 1.9.2023 do 31.12.2023 je cena za čistenie komína 100€.
Termín je možné dohodnúť si iba prostredníctvom SMS alebo emailu.

Zákony


Zákon 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi:
§ 14

Povinnosti fyzických osôb
 
  h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

Zákon 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť:
 
§ 20

Lehoty čistenia a kontroly komína

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

 

ak ide o spotrebič s výkonom do 50 kW, raz za:

 

4 mesiace

  • spotrebiče na tuhé palivá
  • alebo spotrebiče na kvapalné palivá

6 mesiacov

  • spotrebiče na plynné palivá
  • a ak ide o komín bez vložky

12 mesiacov

  • spotrebiče na plynné palivá
  • a ak ide o komín s vložkou

ak ide o spotrebič s výkonom nad 50 kW, raz za:

 

2 mesiace

  • spotrebiče na tuhé palivá
  • alebo spotrebiče na kvapalné palivá

6 mesiacov

  • spotrebiče na plynné palivá

Na stiahnutie:

Kontakt


Dobrý Kominár s. r. o.
Sídlo: Bratislava 
IČO: 53 229 177

0948 492 375
Volať iba počas pracovných hodín

kominarba@kominarba.sk

Pracovné hodiny


Pondelok: 09:00 - 17:00
Utorok: 09:00 - 17:00
Streda: 09:00 - 17:00
Štvrtok: 09:00 - 17:00
Piatok: 09:00 - 17:00
Sobota: Po dohode
Nedeľa: Zatvorené

Po dohode pracujeme aj mimo pracovný čas

Súhlasím so spracovaním údajov.